Stepping into their new life together

Våre samarbeidspartnere: Svea Finans

Svea Finans

Svea er et privateid konsern som startet sin virksomhet 1981. Forretningsidén var i ugangspunket å håndtere inkasso for et stort selskap

Fra starten til 1986 var det lite trykk på markedsføring av Svea sitt tjenestetilbud, men så skjedde det ting.

Høsten 1986 ble det opprettet en egen salgsavdeling og kundene strømmet på, selv med bare 8 ansatte.

Finansiering

I 1987 tilbydde Svea Ekonomi tjenester i fakturahåndtering og finansiering.

Utvidelsen til dags dato, som skjedde blant annet gjennom oppkjøp, har vært svært sterk. Salget har økt fra 3 MSEK 1986 til 803 MSEK 2010.

Antall kunder pr. i dag er rundt 7000 stykker, og selskapet har ca 500 ansatte.

I konstant utvikling

Svea Konsernet er i konstant utvikling.

Ved å være lydhøre til markedet og  kunder, sikres det at tjenestetilbudet kontinuerlig fornyes og forbedres.

Nye tjenester, mer fornøyde kunder og oppkjøp av selskaper, gjør at Svea har en sterk vekst både i Norden og andre steder i Europa.

Selskapet er i forkant av den teknologiske utviklingen i sin bransje, men tror fortsatt at personlig kontakt er det viktigste av alt – å sette kunden i fokus er selvsagt.

Både lån og refinansiering

Svea Finans tilbyr både forbrukslån, refinansiering av tidligere lån og boliglån. Gjennom Telefinans kan du søke både forbrukslån og om refinansiering av tidligere lån i Svea Finans helt opp til 400.000 kroner.

Klikk på denne lenken for å søke