Portrait of happy young couple on scooter enjoying road trip

Våre samarbeidspartnere: DNB

DNB er Norges største og et av Nordens største finanskonsern målt etter markedsverdi

Konsernet ble grunnlagt 4. desember 2003 etter en fusjon mellom Den norske Bank (DnB) og Gjensidige NOR.

Selskapets største aksjonær er den norske stat ved Nærings- og handelsdepartementet (34 prosent), nest størst er Sparebankstiftelsen DNB (10 prosent). Selskapet skiftet navn i november 2011 til DNB.

Internasjonalt har de en lederposisjon innen shipping, energi, fiskeri og sjømat.

DNB forvalter en kapital på 3089 milliarder kroner, og har totale utlån på 1476 milliarder kroner til kunder per 31. mars 2015. Konsernet har sitt hovedkontor og forretningsadresse i Bjørvika i Oslo.

Med samfunnsansvar og kundefokus

Gjennom bankkontorer over hele Norge, postkontorer, post i butikk, bank i butikk, telefonbank, nettbank, apper, mobiltjenester og internasjonale kontorer er vi tilstede der kunden er.

DNB forstår sitt samfunnsansvar som et medansvar for å bidra til bærekraftig økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig utvikling innenfor de områdene og bransjene de driver virksomhet.

Et komplett finansielt tilbud

Med et komplett tilbud av finansielle tjenester, tilbyr DNB blant annet lån, sparing, rådgivning, forsikring og pensjon for personkunder og bedriftskunder.

I DNB kan du låne fra 10.000 og opp til 300.000 kroner.

Klikk på denne lenken for å søke